tfuztuzfdt

Za kratší dobou strávenou poflakováním se je prý zejména větší obezřetnost zaměstnavatelů. Ti totiž kvůli zvýšení efektivity práce instalují na počítačů monitorovací zařízení.

„Z našich statistik vyplývá, že se během jednoho roku významně zvýšila informovanost zaměstnanců. Jsou si daleko více než předtím vědomi, že se mohou stát oprávněným terčem managementu firem a že mohou přijít o práci. Proto si dávají větší pozor," komentoval Roberta Kleinera ze společnosti truconneXion, která vyvíjí software na sledování zaměstnanců během práce u počítače.

Nejméně pracovití jsou prý podle odhadů státní úředníci, kteří mají mnohdy volnou ruku zejména při brouzdání po internetu.

Podle psychologů připojení k světové síti ne vždy musí nutně znamenat, že se lidé v práci flákají. „Internet nabourává intenzivní využití pracovního času tam, kde se po zaměstnanci přímo ,nechce‛, aby byl tvořivý, ale jen automaticky plnil předem danou povinnost. A to do velké míry postihuje právě úředníky,“ řekl psycholog Jiří Šimonek.